Czy znieczulenie ogólne jest niebezpieczne?

Czy znieczulenie ogólne jest niebezpieczne?

Ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym jest znacznie większe u osób z historią chorób układu krążenia lub udaru mózgu. Anestezjolog oceni Cię dokładnie przed podaniem znieczulenia. W tym artykule dowiesz się o niektórych najczęstszych zagrożeniach związanych z tą procedurą oraz o monitorowaniu fal mózgowych podczas znieczulenia. Ponadto dowiesz się o częstych skutkach ubocznych związanych ze znieczuleniem ogólnym.

Mamy przyjemność przedstawić artykuł przygotowany w porozumieniu z beautiful-skin.pl

Bezpieczeństwo znieczulenia ogólnego

Niedawny alert FDA wzbudził wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa znieczulenia ogólnego u młodych pacjentów. Ten sam alert wzbudził również obawy dotyczące bezpieczeństwa sedacji u kobiet w ciąży. Podniósł również pytania dotyczące postawy specjalistów wobec młodych pacjentów. Badanie wykazało również, że sedacja w czasie ciąży wiąże się z wyższym ryzykiem zatorowości płucnej. Ostatecznie ważne jest, aby ocenić ryzyko związane z różnymi lekami przed zastosowaniem ich do znieczulenia.

W tym badaniu oceniono bezpieczeństwo znieczulenia ogólnego u pacjentów pediatrycznych, analizując 500 kolejnych przyjęć do pediatrycznego centrum oparzeń. Pierwszorzędnym wynikiem było wystąpienie zdarzenia niepożądanego, natomiast drugorzędnymi wynikami było wystąpienie następstw pooperacyjnych lub opóźnienie wypisu. W tym badaniu odnotowano 21 zdarzeń niepożądanych. Większość z nich miała charakter przejściowy i ustępowała samoistnie (np. przejściowy skurcz krtani). Ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym było znacznie mniejsze niż ryzyko związane z sedacją doustną lub kombinacją tych dwóch metod.

Ryzyko powikłań

Niektóre osoby mają większe ryzyko wystąpienia poważnej reakcji niepożądanej na znieczulenie niż inne. Niektóre osoby mają predyspozycje genetyczne do przeżywania znieczulenia. U tych osób istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia niebezpiecznych reakcji anestezjologicznych, w tym wahań ciśnienia krwi. Pacjenci z rodzinną historią takich problemów powinni wcześniej powiedzieć o tym swojemu lekarzowi. Pomoże to anestezjologowi wybrać środek znieczulający o mniejszym ryzyku.

Niektórzy pacjenci mogą być bardziej podatni na powikłania lub działania niepożądane podczas znieczulenia, zwłaszcza jeśli mają wcześniej istniejące schorzenia. Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu również zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Chociaż szanse na wystąpienie powikłań są niewielkie, nadal należy poinformować anestezjologa o wszelkich stanach chorobowych, które mogą wystąpić. Ważne jest, aby poinformować anestezjologa, jeśli miał/a Pan/Pani jakiekolwiek poważne problemy z sercem, w tym niedawno przebyty udar.

Powszechne skutki uboczne znieczulenia ogólnego

Pacjenci poddawani znieczuleniu ogólnemu są zazwyczaj nieprzytomni przez krótki okres czasu. Jednak mogą u nich wystąpić dłużej trwające efekty uboczne związane z poznawaniem i pamięcią. W ostatnich badaniach stwierdzono, że jedna trzecia pacjentów kwestionuje, czy rzeczywiście byli nieprzytomni podczas operacji. Znieczulenie ogólne obejmuje cztery różne klasy leków, w tym środki indukcyjne, leki przeciwbólowe, środki zwiotczające mięśnie i wziewne środki znieczulające.

Chociaż ryzyko wystąpienia tych działań niepożądanych jest bardzo rzadkie, pacjenci powinni być ich świadomi przed zabiegiem. Jeśli w przeszłości zażywali oni narkotyki lub alkohol, może to mieć wpływ na dawkę znieczulenia. Nieodpowiednie znieczulenie może prowadzić do niezamierzonej świadomości śródoperacyjnej i niebezpiecznie wysokiego ciśnienia krwi. Ostra świadomość pod znieczuleniem może wystąpić u pacjenta ze skomplikowaną historią choroby. W przypadku operacji wysokiego ryzyka u pacjenta może dojść do zakrzepu krwi, zatrzymania akcji serca lub udaru mózgu. Znieczulenie drastycznie zmniejszyło ryzyko śmierci i niepełnosprawności z powodu powikłań podczas operacji.

Monitorowanie fal mózgowych podczas znieczulenia

W ostatnich latach duże zainteresowanie wzbudziło zastosowanie monitorów DoA podczas znieczulenia ogólnego. Umożliwiają one szybką ocenę stanu świadomości pacjenta podczas procesu znieczulenia. Monitory te mierzą różne wskaźniki świadomości, takie jak aktywność mózgu i częstość oddechów. Pomimo swojej popularności, monitory DoA budzą kontrowersje. Wiele czynników, takich jak rasa i wiek, może wpływać na monitorowanie fal mózgowych. Ponadto różne rodzaje leków podawanych pacjentowi mogą wpływać na dokładność monitora DoA.

EEG jest miarą aktywności mózgu i odzwierciedleniem aktywności synaptycznej w neuronach korowych. Znieczulenie powoduje specyficzne zmiany we wzorcach EEG. Głębokie GA powoduje stopniowy wzrost aktywności o wysokiej amplitudzie i niskiej częstotliwości. Naukowcy badali wzorce EEG podczas GA i zidentyfikowali trzy odrębne okresy. Pierwszy okres występuje przed indukcją i charakteryzuje się aktywnym, normalnym EEG. Drugi okres występuje po indukcji.

Monitorowanie pulsoksymetrów podczas znieczulenia

Pulsoksymetry monitorują poziom nasycenia tlenem we krwi i mogą pomóc w wykryciu hipoksemii lub innych problemów związanych z obniżonym poziomem tlenu we krwi. Są one szeroko stosowane w praktyce ogólnej do monitorowania pacjentów i poprawy bezpieczeństwa znieczulenia ogólnego. Jednak pacjenci mogą być narażeni na ryzyko hipoksemii z różnych powodów, w tym samego znieczulenia i leków stosowanych do podawania znieczulenia. W związku z tym monitorowanie pacjentów za pomocą pulsoksymetrów jest niezbędne do zapobiegania lub wykrywania wszelkich zdarzeń związanych z hipoksją.

Jedną z ważnych korzyści płynących z monitorowania poziomu tlenu podczas znieczulenia ogólnego jest możliwość rozróżnienia oksyhemoglobiny i deoksyhemoglobiny. SpO2 pacjenta powinno utrzymywać się w przedziale od 95% do 100%, ale jeśli wysycenie tlenem spadnie poniżej tego poziomu, jest to stan zagrożenia klinicznego. Istnieje wiele sposobów na zapewnienie dokładnego pomiaru podczas znieczulenia:

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane
Znieczulenie do zabiegu powiększenia piersi
Czytaj Dalej

Znieczulenie do zabiegu powiększenia piersi

Istnieją trzy ogólne rodzaje znieczulenia stosowane podczas operacji powiększania piersi: znieczulenie zmierzchowe, znieczulenie miejscowe tumescencyjne oraz sedacja świadoma.…
Zagrożenia związane z alkoholem i operacją
Czytaj Dalej

Znieczulenie do korekcji nosa

Pacjenci po operacji nosa odczuwają łagodne do umiarkowanych powikłań. Operacja nosa zmniejsza ekspozycję pacjenta na bodźce bólowe, w…