Zagrożenia związane z alkoholem i operacją

Jaki jest koszt znieczulenia?

W tym artykule omówimy, jakie są koszty znieczulenia ogólnego, znieczulenia regionalnego, znieczulenia wziewnego i głębokiej sedacji, a także jak porównać koszty każdego z tych rodzajów znieczulenia. Chociaż koszty każdej z tych opcji mogą się nieco różnić, są one ogólnie porównywalne. Należy dokładnie porównać stawki przed poddaniem się jakiemukolwiek zabiegowi. Opłata za wykonanie znieczulenia przez lekarza jest jednym z największych wydatków out-of-pocket.

Ten artykuł został przygotowany we współpracy z beautyamber.pl

Koszt znieczulenia ogólnego

Koszt znieczulenia ogólnego może być trudny do określenia. Na koszt wpływa wiele czynników, w tym zastosowana technika, czas trwania znieczulenia oraz wykorzystanie materiałów jednorazowych i gazociągów. Ponadto koszty zmienne, takie jak leki, gazy i materiały eksploatacyjne, mogą wpływać na koszt bardziej dramatycznie. Z tego powodu ważne jest, aby zrozumieć koszty związane z różnymi rodzajami znieczulenia. W Stanach Zjednoczonych znieczulenie ogólne stanowi prawie połowę wszystkich wydatków szpitalnych.

Chociaż ubezpieczenie zdrowotne zwykle pokrywa większość kosztów związanych ze znieczuleniem ogólnym, koszty różnią się w zależności od lokalizacji i rodzaju procedury. Oprócz rodzaju ubezpieczenia, pacjenci są odpowiedzialni za udział własny lub współpłacenie. Jeśli nie posiadają ubezpieczenia, pacjenci powinni zapytać, czy ich chirurg korzysta z anestezjologa w sieci lub czy dostępny jest osobny lekarz. Dostawca spoza sieci może być droższy niż anestezjolog zatrudniony w szpitalu.

Dostawcy usług anestezjologicznych pobierają opłaty według „jednostki”, czyli długości każdej 15-minutowej sesji. Ta wartość jednostkowa różni się w zależności od szpitala, ale na ogół wynosi poniżej 1200 dolarów. Wysokość każdej jednostki zależy również od rodzaju zabiegu. Podstawowa operacja, taka jak usunięcie zębów mądrości, zajmuje mniej niż sześć jednostek. Chirurg powinien omówić z Państwem ten koszt przed zabiegiem. Jeśli zabieg jest skomplikowany, świadczeniodawca może naliczyć więcej za jednostkę.

Wykazano, że podtrzymywanie znieczulenia za pomocą propofolu jest opłacalne zarówno w warunkach chirurgii stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej. Celem badania było ustalenie, czy koszty okołooperacyjne znieczulenia ogólnego z użyciem propofolu w porównaniu ze znieczuleniem wziewnym są podobne. Pierwotnym wynikiem był średni całkowity koszt znieczulenia podawanego podczas operacji ambulatoryjnych, obejmujący koszty leków, personelu i zasobów. Wyniki badania mają jednak pewne ograniczenia. Należy przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, aby ustalić, czy znieczulenie ogólne jest droższe niż znieczulenie miejscowe lub regionalne.

Koszty znieczulenia obejmują zwykle opłatę za dostawę i opłatę szpitalną. Ta ostatnia pokrywa koszty sprzętu, personelu i materiałów używanych podczas procedury. Koszt znieczulenia ogólnego jest często przeliczany na minutę operacyjną, co oznacza, że im dłuższy zabieg, tym wyższy koszt znieczulenia ogólnego. Jednak sedacja może być bardziej przystępna w niektórych szpitalach. A znieczulenie ogólne jest dostępne dla pacjentów w każdym wieku. Istnieje kilka sposobów jego uzyskania, w tym inhalacja, zastrzyk i infuzja.

Koszt znieczulenia regionalnego

Istnieje kilka powodów rosnących kosztów znieczulenia regionalnego. Powody te obejmują kwestie jakości i bezpieczeństwa, zmniejszenie ryzyka i zwiększenie skuteczności. Jednak określenie prawdziwej wartości znieczulenia regionalnego jest trudne, jeżeli nie jest oceniane w kontekście kosztów. Na przykład, systemy opieki zdrowotnej są coraz bardziej skoncentrowane na Triple Aim Instytutu Poprawy Opieki Zdrowotnej, który promuje poprawę zdrowia dla wszystkich, zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej per capita. Dr McCartney uważa, że znieczulenie regionalne może wnieść wartość do wszystkich trzech celów, w tym poprawy wyników leczenia pacjentów, zmniejszenia kosztów i zwiększenia wydajności.

Ogólnie rzecz biorąc, koszt znieczulenia regionalnego zależy od rodzaju i lokalizacji opłaty świadczeniodawcy znieczulenia. Opłata szpitalna obejmuje zaopatrzenie, leki i personel potrzebny do wykonania procedury. Współczynnik konwersji, który może się różnić w różnych stanach i u dostawców, jest używany do obliczania kosztów znieczulenia regionalnego. Dla każdej 15-minutowej jednostki, Medicare publikuje współczynnik konwersji w oparciu o złożoność i intensywność usługi. Większość ubezpieczycieli negocjuje te stawki z poszczególnymi grupami anestezjologicznymi, a umowy te są poufne.

W niedawno przeprowadzonym badaniu autorzy porównali koszty znieczulenia regionalnego z kosztami równoważnej ilości znieczulenia ogólnego. W ramach badania prowadzono obserwację pacjentów w fazie zdrowienia i porównywano koszty. Znieczulenie regionalne wiązało się ze znacznie niższym kosztem opieki w porównaniu z GA, a koszt na pacjenta był niższy po zastosowaniu metodologii badania. Badanie zostało przeprowadzone na dużej próbie i opiera się na analizie rzeczywistych kosztów. Autorzy zalecają stosunek pielęgniarek do pacjentów 1:2 w pierwszej fazie i 1:5 w drugiej fazie.

Koszt znieczulenia regionalnego jest różny w poszczególnych stanach i zależy od rodzaju anestezjologa wykonującego zabieg. Znieczulenie przez certyfikowaną zarejestrowaną pielęgniarkę jest znacznie tańsze niż procedura nadzorowana przez lekarza, chociaż chirurdzy często pełnią rolę lekarza nadzorującego. W niektórych przypadkach, to oni wybierają znieczulenie regionalne nad znieczuleniem ogólnym. Jeśli znieczulenie jest pokryte przez ubezpieczenie, może być odpowiedzialny za część kosztów, choć. Należy również sprawdzić u swojego ubezpieczyciela, czy dany usługodawca jest w sieci, czy nie.

Koszt znieczulenia wziewnego

Znieczulenie wziewne jest powszechnym rodzajem znieczulenia, stanowiącym 20% całkowitych kosztów farmacji w Stanach Zjednoczonych. Środki te są płynami, które są odparowywane w celu dostarczenia ich pacjentowi. Oszczędność kosztów można uzyskać poprzez zmianę natężenia przepływu świeżego gazu i ustawień parownika. Niższe natężenie przepływu świeżego gazu zwiększa odbijanie wydychanego gazu anestetycznego, a niższe natężenie przepływu daje mniejszą kontrolę nad poziomem znieczulenia. W celu porównania kosztów różnych wziewnych środków znieczulających stosuje się minimalne godzinowe stężenie pęcherzykowe (MACH). Ponadto dokumentacja anestezjologiczna dostarcza jedynie ograniczonych informacji na temat stosowania różnych wziewnych środków znieczulających.

Koszty lotnych gazów anestetycznych to zmienne koszty bezpośrednie. Koszty te odzwierciedlają nieodwracalne wykorzystanie zasobu. Zużycie lotnych gazów anestetycznych jest w dużej mierze uzależnione od objętości wykonywanej pracy. Zmiana przepływu świeżego gazu może obniżyć koszty bez wpływu na siłę działania. Na całkowity koszt znieczulenia wpływa dodatkowo czas rekonwalescencji i działania niepożądane, takie jak utrata funkcji śluzówki.

Innym sposobem oszacowania kosztu znieczulenia wziewnego jest zastosowanie równania Diona. Równanie to podaje koszt jednego mililitra lotnego gazu znieczulającego i dobrze koreluje z rzeczywistym wykorzystaniem i protokołem urządzenia do znieczulania Draeger. Proces ważenia parowników jest jednak kłopotliwy i czasochłonny. Koszt znieczulenia wziewnego jest również bezpośrednio związany z jakością podawanego środka znieczulającego.

Koszt znieczulenia wziewnego jest wyższy niż koszt całkowitego znieczulenia dożylnego, ponieważ do podania tego znieczulenia wymagane są materiały jednorazowe i czopki. Chociaż istnieją pewne sposoby na obniżenie kosztu, najlepszym sposobem jest zastosowanie kombinacji obu anestetyków. Niski wskaźnik przepływu zmniejsza koszt znieczulenia wziewnego, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo pacjentów.

Koszt głębokiej sedacji

Oprócz kosztu samego znieczulenia, pacjenci powinni również rozważyć wysokość kosztu anestezjologa szpitalnego w sieci. Anestezjolodzy w sieci mogą być bardziej przystępni, ale ta opcja może nie być dostępna dla wszystkich procedur. Ponieważ głęboka sedacja nie jest zazwyczaj pokryte przez plany ubezpieczeniowe, pacjenci są odpowiedzialne za koszt znieczulenia. Koszt ten można jednak zminimalizować, analizując opcje znieczulenia miejscowego i regionalnego.

Sedacja może być kosztowna, ale pacjent będzie całkowicie zrelaksowany i obudzi się bez problemów. Lekka sedacja nie jest tak silna jak głęboka i często nie wymaga anestezjologa. Jednak głęboka sedacja jest droższa i wymaga pomocy anestezjologa. Ponadto, głęboka sedacja zakłóca oddychanie i wymaga obecności anestezjologa. Koszt sedacji podtlenkiem azotu waha się od 80 do 150 dolarów za godzinę.

Poziom sedacji, jaki otrzymuje pacjent, zależy od rodzaju potrzebnego znieczulenia. Najczęściej stosowana jest sedacja minimalna, która jest opcją nieinwazyjną i bezpieczną. Pacjenci mogą się obudzić i być w stanie odpowiedzieć na pytania, podczas gdy umiarkowana sedacja może sprawić, że zapomną o zabiegu. Podczas głębokiej sedacji pacjenci mogą stać się zmęczeni lub odpłynąć w sen i mogą doświadczyć braku odruchów.

Koszt sedacji stomatologicznej jest często wyższy niż w przypadku innych form znieczulenia. Zależy to jednak od stomatologa i rodzaju wybranej sedacji. Koszt lekkiej sedacji może wynosić od 200 do 300 dolarów, ale nie obejmuje kosztów samego zabiegu. W przeciwieństwie do tego, koszt głębokiego uspokojenia może wynosić ponad 1000 dolarów, w zależności od rodzaju znieczulenia. Jeśli jednak ubezpieczenie pokrywa koszt sedacji, dentysta może pokryć cały koszt zabiegu.

Choć głęboka sedacja może być korzystna dla niektórych pacjentów, może być również kosztowna. Odzyskanie normalnego stanu poznania może być trudne, więc gabinet stomatologiczny, który oferuje tę opcję, musi mieć wysoką marżę zysku. Ponadto odzyskanie pełnego zakresu wiedzy może zająć trochę czasu, dlatego przed wykonaniem zabiegu należy sprawdzić, czy plan dentystyczny obejmuje tę procedurę.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane
Czy trądzik jest zaraźliwy?
Czytaj Dalej

Czy trądzik jest zaraźliwy?

Pryszcze to małe, nieszkodliwe narośla na powierzchni skóry, które nie są zaraźliwe. Oznacza to, że nie musisz się…
Kiedy można jeść po znieczuleniu?
Czytaj Dalej

Kiedy można jeść po znieczuleniu?

Osoba może jeść jedzenie przed operacją, jeśli jest to zatwierdzone przez lekarza. Jedzenie może być stałe lub płynne.…